Naturmontessori Ullstorp

Förskolan har plats för ca 75 barn mellan 1 – 5 år. Förskolan är indelad i två enheter, Torp och Ull, som vardera består av en avdelning för större barn och en för mindre barn.

Öppettider: normalt måndag-fredag 6.30-17.30.
Fyra veckors sommaruppehåll, vecka 28-31.

Avgift: Vi följer reglerna för maxtaxa.

Tillsynsmyndighet: Kungälvs Kommun utövar tillsyn över vår verksamhet på förskolan.

Besök på förskolan i Ullstorp: Intresserade som vill besöka förskolan, är välkomna att ringa och boka en tid. Ring till någon av våra avdelningar eller via epost storaull@naturmontessori.se eller lillaull@naturmontessori.se

Kö: Du hittar förskolan i samma system som Kungälvs kommuns förskolor och fyller i er ansökan till vår förskola där.