Montessoriförskolan Kristallen i Alafors

Förskolan har ca 40 platser för barn mellan 1-5 år. Förskolan är indelad i två avdelningar, en för större och en för mindre barn. Välkommen på besök – var snäll och ring först: 0761 – 97 30 24.

Öppettider
Måndag-fredag  06.00-17.30
Fyra veckors sommaruppehåll, vecka 28-31.

Avgift: Vi följer reglerna för maxtaxa.

Tillsynsmyndighet: Ale Kommun utövar tillsyn över vår verksamhet på förskolan.

Kristallens lokaler ägs av Svenska Stenhus och ligger på bottenplanen av ett hyreshus och består av två avdelningar.

Månen är avdelningen för barn mellan 1-3 år och där finns det 13 platser, Solen är avdelningen för barn mellan 3-6 år och där finns det ca  25 platser.

Naturmontessori i Alafors öppnar upp för friluftsverksamhet i högre grad än vad som är vanligt. Förskolans verksamhet rymmer två tydliga områden, Montessoripedagogiken och natur/äventyrspedagogik, där varje del ges lika utrymme.

Vi gör ingen skillnad på Montessoripedagogiken och utomhuspedagogiken utan vi försöker få in naturen i klassrummet och tar med oss Montessorifilosofin i planeringen av vår verksamhet utomhus.

Förskolan har en lekgård med rutschkana, gungor, sandlåda, lekstuga och cyklar och ligger nära en fotbollsplan som vi har tillgång till och skogen som vi besöker mist en gång i veckan med de äldsta barnen.

Solen, avdelningen för de äldre barnen

På avdelningen Solen går det 25 barn i åldrarna 3-6 år.

På tisdagar, onsdagar och torsdagar delar vi in barngruppen i 2 mindre grupper efter frukost och fram till till lunch. Båda grupperna har minst en skogsdag per vecka och när den ena gruppen går till skogen  är den andra inne på förskolan.

I skogen arbetar vi utifrån montessoripedagogiken och följer det temaarbete som vi har inomhus. Vi har samling, leker lekar, utforskar naturen, skapar, har samarbetsövningar och leker.  Ibland stannar vi kvar och äter lunch i skogen och vi har en sagoskog dit vi kontinuerligt går för att vara med om olika sagoäventyr.

Månen, avdelningen för de mindre barnen

På avdelningen Månen går de barn som är 1-3 år. Här fokuserar vi på trygghet, gemenskap, glädje och utveckling. Tre pedagoger arbetar med barngruppen som är liten och består av 13 barn. Detta gör det möjligt att anpassa verksamheten för att på bästa sätt möta barnens behov och intresse.

Miljön är genomtänkt och utformad för att locka och inspirera barnen till att leka, upptäcka och utforska.  Maria Montessori sa ”Hjälp mig att göra det själv”, vilket genomsyrar dagen på Månen. Vi planerar verksamheten på så vis att barnen får tid och utrymme till att vara självständiga, givetvis med stöd och uppmuntran från pedagoger som finns nära barnen.

Med hjälp av fasta rutiner, en stimulerande verksamhet och öppna famnar, skapas en trygg miljö för de minsta barnen.

Förskoleinformation

Kristallen, Alafors

Kalendarium
Förskoleinformation
Hitta hit
Kontakt

Harestad, Kungälv

Kalendarium
Förskoleinformation
Hitta hit
Kontakt

Atlantis, Lödöse

Hörby

Färgelanda