Vår verksamhet

VisionMissionVärdegrundMålVåra KärnvärdenVår verksamhetMontessoriNatur-/uteverksamhet

Vision

En värld med trygga och harmoniska barn som lever i respekt och samklang med naturen och varandra.

Mission

Att till våra barn förmedla och införliva:

 • montessoripedagogikens grundvärden och människosyn
 • kunskap och respekt för naturen genom upplevelser

Värdegrund

Ambitionen och drivkraften är att med hjälp av naturen – grunden för all liv – förverkliga montessoripedagogikens idé om respekt för all levande.
”Hjälp mig att hjälpa mig själv” och ”Frihet under ansvar” är ledstjärnor i vårt arbete.

 • Alla barn har rätt att känna sig trygga.
 • Alla barn har rätt att bli bemötta med hänsyn och respekt.
 • Alla barn har rätt att känna glädje.
 • Alla barn har rätt att vistas i en sund och trivsam miljö.

Detta innebär att vi som pedagoger på förskolan ska:

 • Ha ett gemensamt ansvar så att alla barn trivs, blir sedda, hörda, delaktiga, respekterade och bekräftade.
 • Använda vårdat språk.
 • Vara goda förebilder.
 • Visa positivt bemötande.
 • Vara konsekventa.
 • Ge beröm och uppmuntran.
 • Vara lyhörda för barnens olika behov.

 

Mål

 • Att skapa ett företag där personalen är delaktiga i så stor utsträckning som möjligt.
 • Att basen alltid ska vara respekt för individen.
 • Att vara ekonomiskt tryggt för personalen och ägarna.
 • Att aldrig sluta utvecklas.
 • Att ha kul.

 

Våra Kärnvärden

 • Hållbarhet

Att i varje valsituation se till helheten. Vad är bra för ALLA. Vid inköp tänka på närproducerade livsmedel, miljövänliga varor och att gynna företag i närområdet. Att skapa en miljö för barnen och personalen som ger trygghet, som utvecklar och ser till varje individs enskilda egenskaper.
Att alla bli sedda.

 • Tillväxtambition

Vår verksamhet

Naturmontessori är en montessoriförskola som öppnar upp för friluftsverksamhet i högre grad än vad som är vanligt. Förskolans verksamhet rymmer två tydliga områden, där varje del ges lika utrymme:
Montessoripedagogik
Natur-/uteverksamhet

Social och språklig färdighet kommer på ett naturligt sätt in i verksamhetens alla delar.

Mat

Förskolan serverar frukost, lunch och ett mellanmål på eftermiddagen. Tillsatser av socker i maten, i synnerhet raffinerat socker, begränsas till ett absolut minimum. Detsamma gäller härdade fetter liksom färg- och konserveringsmedel. Maten saltas mycket sparsamt. I möjligaste mån använder vi oss av KRAV-märkta råvaror.

Lunchmaten får vi levererad till våra förskolor från ISS Facilities Services, i Kungälv (Restaurang Älvkanten).

Frukost och mellanmål gör vi själva.

Vila

Normalt sover våra små barn utomhus i egna vagnar.

Montessori

Montessorisalen är utrustad med det typiska montessorimaterialet. Här har barnet med hjälp av sina fem sinnen och sin fria vilja möjlighet att bygga upp en grund för en stark självtillit, social förmåga och förståelse för vetenskapernas allra första byggstenar – språket, matematiken, naturkunskap, historia o.s.v.
Maria Montessori, som grundade montessoripedagogiken, var Italiens första kvinnliga läkare. Hon verkade under första delen av 1900-talet. Hon hade en stark tro på barnets egen potential och fick kämpa hårt för att bevisa för dåtidens samhälle att man kan lita på barnets egna utvecklingslusta. Hennes pedagogiska grundprinciper genomsyrar i mångt och mycket vår nuvarande svenska läroplan för grundskolan. Läs mer om montessoripedagogiken på svenska montessoriförbundets hemsida

Natur-/uteverksamhet

Utomhusverksamheten erbjuder lek, friluftsverksamhet, sportlek, naturvård och odling och leds av en utepedagog. Förskolornas tomtmark har lekplats med lekredskap och trädgårdsplanteringar för både skönhet och nytta. Vi utnyttjar dessutom skogen som finns i anslutning till våra förskolor.
Utevistelsen rymmer många aspekter. Inte minst leklusten. Därtill kommer hälsoaspekten med ökat syreupptag och fysisk träning. En växande insikt om naturens rytm och villkor samt kontinuiteten i plantering, skötsel och skörd av odlingarna blir till erfarenheter att bära med sig vidare i livet. Att gå omkring i naturen med dess ojämna mark är dessutom ett bra sätt att stärka barnets motorik.
Utomhusverksamheten ger barnet ytterligare respekt till sin egen kapacitet, till kamrater och till naturen.

Förskoleinformation

Kristallen, Alafors

Kalendarium
Förskoleinformation
Hitta hit
Kontakt

Harestad, Kungälv

Kalendarium
Förskoleinformation
Hitta hit
Kontakt

Atlantis, Lödöse

Hörby

Färgelanda