Personuppgiftspolicy – behandling av personuppgifter

Allmän information om personuppgiftsbehandlingen
Vi (Naturmontessori Väst AB) hanterar personuppgifter i allt väsentligt enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av våra anställdas personuppgifter. Det är av största vikt att all sådan behandling utförs på ett lagligt och korrekt sätt som minimerar risken för intrång i de anställdas personliga integritet. I ansvaret ligger att uppgifterna
* samlas in för särskilda, uttryckliga och berättigade ändamål
* är adekvata, relevanta och inte för omfattande
* korrekta och uppdaterade
* inte förvaras längre än nödvändigt
* behandlas på ett säkert sätt

Anställd har rätt till att få viss information om behandlingen, vilken genom denna personuppgiftspolicy tillhandahålls.

Uppgifter som behandlas
För att kunna fullgöra våra skyldigheter och bevaka våra rättigheter enligt avtal, tillhörande kollektivavtal och författningar, kommer vi att behandla den anställdes personuppgifter i form av
* namn, personnummer, kontaktuppgifter
* anställningstid, anställningsform, facklig tillhörighet
* löne- och skatteuppgifter, bankkonto
* arbetstid, frånvaro/frånvaroorsaker, hälsa
* betyg, erfarenheter, utveckling, beteenden och prestationer
* övriga sådana personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för att
vi ska kunna administrera anställningsförhållandet.

Behandling av personuppgifter som är att anse som känsliga – exempelvis uppgifter om hälsotillstånd i samband med sjuklöneadministration och rehabilitering – görs restriktivt och med iakttagande av sekretess. Uppgifterna kommer från den anställde själv, myndigheter eller har genererats under anställningen av oss eller våra samarbetspartners.

Denna policy kommer att kompletteras och är naturligtvis i tillämpliga delar på motsvarande sätt tillämplig gentemot våra barn och föräldrar i våra olika verksamheter.

Förskoleinformation

Kristallen, Alafors

Kalendarium
Förskoleinformation
Hitta hit
Kontakt

Harestad, Kungälv

Kalendarium
Förskoleinformation
Hitta hit
Kontakt

Atlantis, Lödöse

Hörby

Färgelanda