Länkar

Våra kommuner

Montessoriförskolan Kristallen ligger i Ale Kommun. Vi följer samma koncept som Ale Kommun när det gäller t ex föräldraavgifter.
Ale Kommuns hemsida når du på www.ale.se.

Naturmontessori Harestad ligger i Kungälvs Kommun. Vi följer samma koncept som Kungälvs Kommun när det gäller t ex föräldraavgifter.
Kungälvs Kommuns hemsida når du på www.kungalv.se.

Förskolan Atlantis ligger i Lilla Edets Kommun. Vi följer samma koncept som Lilla Edets Kommun när det gäller t ex föräldraavgifter.                                                                                                          Lilla Edets Kommuns hemsida når du på www.lillaedet.se.

Förskolan Klurifax ligger i Hörby Kommun. Vi följer samma koncept som Hörby Kommun när det gäller t ex föräldraavgifter.                                                                                                                          Hörby Kommuns hemsida når du på www.horby.se.

Vitsippans Förskola ligger i Höör Kommun. Vi följer samma koncept som Höör Kommun när det gäller t ex föräldraavgifter.                                                                                                      Höör Kommuns hemsida når du på www.hoor.se.

Notera att eftersom förskolor/skolor i Sverige står under kommunernas ansvar, så skiljer sig reglerna för verksamheterna mellan de olika kommunerna. Respektive kommun är tillsynsmyndighet för de fria förskolorna och står också för drifts- och hyresbidrag till enskilda verksamheter.

Finns det montessoriskolor som mitt barn kan fortsätta i efter förskolan?

När ditt barn slutar på förskolan, normalt när hon/han är sex år, så kanske du vill att barnet fortsätter att gå i en montessoribaserad skola.

I Alafors, Ale kommun, finns Ahlafors Fria Skola www.ahlaforsfriaskola.se.

I Kungälv (centrala staden) finns Strandskolan, www.strandskolan.org och Montessoriskolan Älvkullen www.alvkullen.com att välja på.

Andra länkar

Vi är medlemmar i Svenska Montessoriförbundet http://www.montessoriforbundet.se/

Förskoleinformation

Kristallen, Alafors

Kalendarium
Förskoleinformation
Hitta hit
Kontakt

Harestad, Kungälv

Kalendarium
Förskoleinformation
Hitta hit
Kontakt

Atlantis, Lödöse

Hörby

Färgelanda