Harestad

Sommar uppehåll 2018

vecka 28-31

 

Studiedagar 2018 är följande

8 januari

Ytterligare en i mitten av terminen datum ej fastställt än.