Atlantis Lödöse

Inplanerade studiedagar under 2016

30 Maj

29 Augusti

21 November

 

Studiedag innebär att förskolan är stängd för all verksamhet.

Studiedagen är till för personalens planering och kompetensutbildning.