Inkomstuppgift

Familjens inkomst är grund för beräkning av barnomsorgsavgiften. Därför skall alltid inkomstuppgift lämnas in till förskolan, så fort inkomsten ändras.

Om uppgifter ej inkommit/uppdaterats räknas avgiften som maxtaxa.

Uppgiften lämnas på någon av blanketterna nedan:

Kristallen Alafors

Ullstorp – Via E-tjänst på Kungälv Kommuns hemsida – http://www.kungalv.se/forskola–skola/forskola/

Harestad – Via E-tjänst på Kungälv Kommuns hemsida – http://www.kungalv.se/forskola–skola/forskola/

Förskolan Atlantis – Lödöse