Debiteringsregler

Vi tillämpar maxtaxan. Taxan baseras på familjens sammanlagda månadsinkomst och kan vara maximalt 1.478 kr per barn och månad. Från augusti det år barnet fyller 3 år reduceras avgiften.
Vi använder oss av autogiro i första hand men kan också fakturera avgiften för de som ej vill ha det, förfallodatum den sista i månaden. Den fakturerade avgiften gäller för innevarande månad.

Inkomsttaket i maxtaxan höjs från och med den 1 januari varje år. Det innebär att exempelvis den högsta avgiftsnivån höjdes 1 januari 2020 från 1425 kronor till 1478 kronor. Mer information om hur de andra avgiftsnivåerna påverkas finns här.
http://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/forskola-pedagogisk-omsorg-fritidshem/maxtaxa

 

Förskoleinformation

Kristallen, Alafors

Kalendarium
Förskoleinformation
Hitta hit
Kontakt

Harestad, Kungälv

Kalendarium
Förskoleinformation
Hitta hit
Kontakt

Atlantis, Lödöse

Hörby

Färgelanda